Inius

13 tekstów – auto­rem jest Inius.

Nie wiem

Myślę ,że nie wiem co mam myśleć ,
o To­bie ,
myśleć,
znikłeś gdzieś, poszedłeś i nie wiem gdzie Cię szu­kać ...
Tęskno mi i szczerze brak ...
Twe­go ser­ca po którym ślad,
zos­tał na moim gdy ty,
zniszczyłeś... szczęście z życia mi . 

wiersz • 18 kwietnia 2017, 15:47

Ktoś

Ktoś skrzyw­dził mnie,
Ktoś zra­nił wiel­ce,
Ktoś kochał,
Ktoś lu­bił,
Ktoś zżył z moim swe ser­ce,
Blask prze­padł nadzieja znikła,
I wte­dy po­jawił się ktoś . . . 
Ktoś z kim życie do końca, przez­naczył mi los . . . 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 marca 2015, 02:30

Po pew­nym cza­sie w swoim życiu , po wielu
przeżyciach,
porażkach,
krzyw­dach ,
zranieniach
sta­jemy się ślep­ca­mi którzy pa­miętając co widzieli ,
nie wierzą ludziom że może być inaczej ... 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 18 stycznia 2015, 19:21

Wieczny Krzyk

Zat­rzy­maj się na chwilę . 
Po­każ mi co Two­je ser­ce kry­je ...

Czy masz tam w ser­cu jeszcze coś?
Czy zga­sił To­bie mnie już ktoś ?

I myśl I płacz i głowy, ból
Zwa­lający z nóg...na podłogi

Bum ... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 2 stycznia 2015, 10:01

NIESKOŃCZONE POSZUKIWANIE

JA ... TY... ONI... MY...
Szu­kamy światełka w tu­nelu życia...
By w końcu wyjść z jas­ki­ni ukrycia...
Od­na­leźć słońca pro­myk... szczęście...
I liczyć na to, że zaćmienia nie będzie... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 16 grudnia 2014, 02:37

PIJANE KONSTELACJE MOICH GWIAZD

Miałeś tam przyjść wziąć mnie za rękę
Wy­wołać w mym ser­cu mała wiosenkę

Przy­tulić dać wspar­cie od­dać swe ser­ce
Po­kochać dać ciepło złożyć to w podzięce

Za co? za Nas za Naszą miłość
Która przewyższyła [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 30 listopada 2014, 00:04

Moja Nostalgia

Tęsknię . . . 

Czy Cię tak sa­mo w środ­ku bo­li ?!
Jak mo­je ser­ce w tej ok­ropnej niewo­li .

Czy łza spłynie po Twoim policzku?
Gdy po­myślisz o mnie, króliczku?

Czy tak sa­mo cier­pi serce [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 listopada 2014, 09:38

Łzy Zranionego Serca

Wy­zuty z sił opa­da błądząc Men­tnym wzrokiem...
Za­lany myśli Gorzkich , Wspom­nień , Po­tokiem ...

Sie­dzi sam ze szklanką w dłoni... Czas zat­rzy­mał się , już nig­dzie nie go­ni .

Zno­wu myśl o Niej , [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 20 listopada 2014, 18:56

Imadło Życia

Uno­sić się lek­ko przy gra­nicy nieba z ziemią . . .
Czuć smu­tek, ból, cier­pienie, emoc­je które w To­bie drzemią

Drży całe two­je ciało ze strachu przed człowiekiem . . .
Każdy koszmar , mara [...] — czytaj całość

wiersz • 29 września 2014, 06:35

Wspomnienie

Widzialam wiele rzeczy w swoim życiu ,
Kłótnie...Spo­ry... Oczy we łzach ...
Ciągle to we mnie tkwi ...
Gdzieś w środku...
W uk­ry­ciu ...
Przy­nosi wspom­nienia ...
W moich snach ... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 28 czerwca 2014, 13:41
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Inius

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

18 kwietnia 2017, 18:17Salomon sko­men­to­wał tek­st Nie wiem

22 marca 2015, 10:04Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Ktoś

22 marca 2015, 02:30Inius do­dał no­wy tek­st Ktoś

31 stycznia 2015, 14:51Inius sko­men­to­wał tek­st Miłość

31 stycznia 2015, 14:02Inius sko­men­to­wał tek­st Czuje cie w każdym [...]

18 stycznia 2015, 19:21Inius sko­men­to­wał tek­st najwięcej ka­tolików stworzyły nie­dziele

18 stycznia 2015, 19:21Inius do­dał no­wy tek­st Po pew­nym cza­sie w [...]

10 stycznia 2015, 00:27nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Wieczny Krzyk

10 stycznia 2015, 00:18Inius sko­men­to­wał tek­st Wieczny Krzyk

9 stycznia 2015, 23:27nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Wieczny Krzyk